pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

nove uslugeNove usluge

Obrasci za penzionere
Elektronsko slanje novca u Srbiju i Crnu Goru
Usluge mjenjačkih poslova

aktulenostiAktuelnosti

Jan

23

Tradicionalni sastanak menadžmenta BH Telekoma i BH Pošte


Povodom završetka poslovne 2012. godine u prostorijama Generalne direkcije JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u četvrtak, 17. januara 2013. godine,  upriličen je sastanak menadžmenta BH Telekoma i BH Pošte.

Godišnji sastanci članova Uprava dvije kompanije postali su već tradicionalni i na njima se  sumiraju poslovni rezultati za prethodnu godinu, a dobra su prilika i za iniciranje novih zajedničkih projekata. Između ostalog, razgovarano je i o aktuelnim pitanjima i nastavku poslovne saradnje između ove dvije kompanije.

Na sastanku je posebno naglašena dugogodišnja povezanost BH Telekoma i BH Pošte koje veže tradicija i zajednička prošlost u okviru nekadašnjeg PTT sistema, ugovoreni poslovi te dosadašnja korektna i profesionalna saradnja.

BH Telekom je strateški partner BH Pošte i veliki je korisnik usluga koje nudi BH Pošta posebno u domenu štampanja i distribucije računa.


arhivaarhiva