pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

nove uslugeNove usluge

Obrasci za penzionere
Elektronsko slanje novca u Srbiju i Crnu Goru
Usluge mjenjačkih poslova

aktulenostiAktuelnosti

OKT

16

Generalni direktor posjetio CP Mostar


U okviru redovnih aktivnosti koje provodi menadžment JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, generalni direktor Mujo Butković sa saradnicima je posjetio Centar pošta Mostar.

Upravnik Centra pošta Mostar Esad Đelilović upoznao je menadžment sa

aktivnostima koje se trenutno provode u ovom centru, a teže ostvarenju boljih finansijskih rezultata. Poseban akcenat stavljen je na racionalizaciju troškova. Istaknute su želja i zalaganje usmjerene na povećanje broja pruženih usluga korisnicima kako u osnovnoj djelatnosti, tako i u ostalim segmentima poslovanja od kojih BH Pošta ostvaruje prihod.

Butković i njegovi saradnici posjetu su iskoristili i za razgovor sa zaposlenicima CP Mostar.


arhivaarhiva