aktulenosti Aktuelnosti

Aug

06

Generalni direktor u posjeti CP Bihać


Upravnik Centra pošta Bihać Kasim Mulalić upoznao je generalnog direktora i njegove saradnike sa osnovnim aktivnostima koje se provode na nivou centra pošta, sa ciljem ostvarivanja boljih finasijskih rezultata.

Riječ je o aktivnostima koje se trenutno provode, a imaju za cilj, prije svega, umanjenje finansijskog gubitka ostvarenog u protekloj poslovnoj godini na nivou centra pošta. Tim povodom, upravnik je istakao specifičnost Centra pošta Bihać, njegovu teritorijalnu rasprostranjenost i udaljenost Glavnog poštanskog centra, što direktno utiče na visinu fiksnih troškova iskazanih kroz organizaciju Reda prijevoza i Općeg reda prijevoza.

Takođe je istakao i problem određenog broja nerentabilnih pošta, što dodatno opterećuje poslovanje centra pošta. Po mišljenju upravnika, a to je bilo u fokusu i u proteklom periodu, glavne aktivnosti u Centru pošta Bihać bile su usmjerene na snimanju tržišta poštanskih usluga i iznalaženje optimalne ponude koja će zadovoljiti postojeće, ali i nove korisnike poštanskih i ostalih usluga na području USK.

Tokom radne posjete, gosti su obišli poslovnu zgradu Centra pošta Bihać i upoznali se sa mogućnostima koje nudi, u smislu visokih standarda uslova rada zaposlenika, kao i kvaliteta u pružanja poštanskih i ostalih usluga. Takođe, imali su priliku razgovarati i sa  zaposlenicima, te čuti njihova mišljenja i sugestije, iz prve ruke.

Na kraju posjete, generalni direktor  dao je punu podršku upravniku i zaposlenicima  Centra pošta Bihać u njihovim nastojanjima da poboljšaju rezultate poslovanja.


arhiva arhiva