pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

nove uslugeNove usluge

Obrasci za penzionere
Elektronsko slanje novca u Srbiju i Crnu Goru
Usluge mjenjačkih poslova

aktulenostiAktuelnosti

May

14

Održan sastanak menadžmenta BH Pošte i Elektroprivrede BiH


U Generalnoj direkciji BH Pošte u ulici Obala Kulina bana br. 8 u Sarajevu u četvrtak, 10. maja 2012. godine, održan je radni sastanak članova Uprava JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Sastanku su prisustvovali članovi Uprave BH Pošte- generalni direktor  Mujo Butković, izvršni direktor Sektora za poštanski promet Mirsad Mujić, izvršni direktor Sektora za EKF poslove Sead Mušinbegović, izvršna direktorica Sektora za razvoj i informacione sisteme Elma Piknjač- Jaganjac i članovi Uprave Elektroprivrede BiH-  generalni direktor Elvedin Grabovica, izvršni direktor za snadbijevanje i trgovinu Mirsad Šabanović, izvršni direktor za distribuciju Admir Andelija, izvršni direktor za ekonomske poslove Edin Mujagić i izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove Mensura Zuka.              

Na sastanku je razgovarano o dosadašnjim iskustvima u radu BH Pošte i Elektroprivrede BiH te o mogućoj uspostavi poslovne saradnje između ove dvije kompanije u domenu kovertiranja i dostave računa kupcima električne energije.


arhivaarhiva