aktulenosti Aktuelnosti

Jan

09

Diners Club kartice u svim poštanskim jedinicama BH POŠTE


„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo sklopila je Ugovor o preporučivanju sa „DINERS CLUB BH d.o.o. Sarajevo“. Svim korisnicima naših usluga je omogućeno da u bilo kojoj poštanskoj jedinici „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, bez naknade, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje Diners Club kartice.


arhiva arhiva