aktulenosti Aktuelnosti

Feb

07

Nesmetano funkcioniranje poštanskog prometa


U skladu sa odlukom Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja prirodne nepogode od 04.02.2012. godine, kojom se nalaže postupanje u vanrednim situacijama s ciljem uspostavljanja neophodnog funkcioniranja sistema, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, iako u otežanim uvjetima rada, osigurala je nesmetano funkcioniranje poštanskog prometa, na području poštanske mreže svih sedam centara pošta.

Korisnicima naših usluga na raspolaganju je preko tristo jedinica poštanske mreže, koje su otvorene u punom radnom vremenu, kao u redovnim uvjetima poslovanja .

Koncentracija i difuzija (prijem i otprema) poštanskih pošiljki obavlja se u skladu sa Redom prijevoza i Općim redom prijevoza u otežanim uvjetima, izuzev dijelova općine Jablanica, Mostar i Goražde, koji su još uvijek u blokadi puteva i komunikacija.

Posebno naglašavamo da je dostava penzija za penzionere koji svoje penzije primaju preko BH Pošte počela u subotu 04.02.2012. godine. Zbog otežanih uvjeta rada izazvanih prirodnom nepogodom, moguća su kašnjenja u dostavi.

Molimo penzionere i ostale korisnike usluga BH Pošte da imaju razumijevanja za eventualne poteškoće koje mogu nastati zbog vremenskih neprilika i neprohodnosti puteva.

 


arhiva arhiva