aktulenosti Aktuelnosti

Nov

24

Pošta izdala novu poštansku marku “Stećak Vrpolje u Đurđeviku”


U skladu sa Programom izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2016. godinu, “Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo danas je izdalo novu prigodnu poštansku marku u izdanju “Kulturno historijsko naslijeđe” sa motivom stećka “Vrpolje” u Đurđeviku.

Tiraž izdate marke iznosi 10.000 primjeraka uz nominalnu vrijednost od 1,00 KM. Izdat je i prigodan koverat I Dan FDC u tiražu od 150 komada sa vrijednošću od 2,00 KM Autorica  ovog filatelističkog izdanja je Sunita Đozić, dizajnerica BH Pošte.

Stećak je uobičajeni naziv za kameni nadgrobni spomenik iz srednjeg vijeka na širem području Bosne i Hercegovine. Stećci su jedinstven duhovni, umjetnički i kulturni fenomen koji je posebno svojstven za područje BiH te zemalja u našem okruženju.

Kada se govori o stećcima, kao najzanimljivijoj i najznačajnijoj pojavi u umjetnosti stare Bosne, vrlo je interesantno područje Općine Živinice. Južni i istočni dijelovi živiničke teritorije naročito su bogati nekropolama i stećcima. Registrirano je oko 25 nekropola i desetak stećaka samaca.

Danas je na tom području sačuvano oko 250 stećaka na različitim lokacijama, a posebnu pažnju privlači stećak “Vroplje” u Đurđeviku, koji je ujedno i jedini stećak sa pisanim tekstom. On je u obliku stuba, visine 113 centimetara. Ornamentisan je nazubljenim okvirom po rubovima. Unutar okvira sa bočnih strana nalaze se „S“ spirale. Sa čeone strane unutar dva nepravilna romboida stilizovano je prikazana vinova loza te zvijezda sa osam krakova.

Sa gornjih strana romboida prikazane su zvijezde sa četiri kraka. Zadnja strana podijeljena je po visini nazubljenim okvirom na dvije polovine. Na jednoj polovini prikazane su stilizovane vitice sa grozdovima vinove loze. Na drugoj polovini stilski je prikazan cvijet sa spiralama.

Stećak je vjerovatno izrađen u XIV vijeku.


arhiva arhiva