aktulenosti Aktuelnosti

Sep

05

Saradnja Mercatora BH i JP BH Pošta


Zadovoljeni najmoderniji standardi distribucije pošiljki--

Mercator BH d.o.o. i JP BH Pošta d.o.o. sklopili su ugovor o poslovnoj saradnji, čiji je predmet usluga prijenosa direktne pošte – neadresirane tiskovine na području Federacije BiH.

Mercator BH, angažirajući BH Poštu kao licenciranu kompaniju za pružanje ove vrste usluga od strane Regulatorne agencije za sobraćaj/promet BiH, svrstava se u red kompanija koje striktno poštuju zakonsku legislativu BiH.

Mogućnost, način i procedure pružanja ove usluge regulirani su Zakonom o poštama BiH i Zakonom o poštanskom prometu FBiH u dijelu koji tretira i definira univerzalne poštanske usluge.

Sve navedeno dokazuje kontinuitet poslovne orijentacije ove kompanije od samog ulaska na tržište BiH,  koja podrazumijeva poslovanje u skladu sa važećim propisima i zakonima u FBiH.

Snažna infrastruktura i razvijena poštanska mreža JP BH Pošta, sa 628 poštara koji su svakodnevno na terenu i pokrivaju površinu od 13.500 km2 i cca. 2.025.000 stanovnika, garantira kvalitet usluge i najkraći mogući rok za distribuciju u uslovima i na način koji zadovoljava najmodernije evropske i svjetske zahtjeve i standarde.


arhiva arhiva