aktulenosti Aktuelnosti

Sep

20

Predstavnici Hrvatske pošte Zagreb posjetili BH Poštu


U prostorijama Generalne direkcije „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo održan je  sastanak sa predstavnicima Hrvatske pošte Zagreb. Sastanak je iniciran na prijedlog predstavnika uprave Hrvatske pošte Zagreb, a sastanku su prisustvovali izvršni direktor Sektora međunarodnih poslova Marijan Kos i Dražen Ladiš, stručni saradnik u Sektoru međunarodnih poslova Hrvatske pošte Zagreb.

Sastanku su, ispred „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, prisustvovali predstavnici Sektora za poštanski promet na čelu sa izvršnim direktorom Sektora Neziranom Đogom te ispred Sektora za ekonomsko- finansijske poslove izvršna direktorica Jasmina Trgo i ispreg Sektora za razvoj i informacione sisteme izvršni  direktor Nedim Matoruga.

Predmet međusobnih razgovora na sastanku bile su teme razmjene između dva operatera u oblasti međunarodnog poštanskog prometa, sa osvrtom na količine po vrstama usluga te mogućnosti povećanja međusobne saradnje na bazi bilateralnih ugovora u razmjeni usluge E- commerce za paketske pošiljke i usluga express dostave pismonosnih pošiljaka.

Izvršni direktor Sektora međunarodnih poslova Hrvatske pošte Marijan Kos dao je kratki uvod cilja posjete našoj kompaniji te posjete druga dva javna poštanska operatera u Bosni i Hercegovini.  Kao uvod je data informacija da poštanske usluge, kao instrument komunikacije i razmjene informacija, nisu više aktuelne ako se odvijaju u određenim okvirima država te da se mora razmotriti mogućnost regionalne saradnje svih poštanskih operatera u našem okruženju.

Napomenuto je da Hrvatska pošta Zagreb kao operater, koji je već dio Evropske unije, ima zadatak da, sukladno zajedničkim pravilima, razvija tržište poštanskih usluga u okviru strogih pravila kvaliteta usluga. U daljem nastavku razgovora analizirani su zajednički problemi poštanskih operatera u smislu održavanja univerzalnih poštanskih usluga u okvirima nelojalne konkurencije na tržištu, deregulacije i globalizacije.

Istaknuta je važnost povezivanja operatera iz regiona sa ciljem povećanja međusobne razmjene u broju i kvalitetu poštanskih usluga, što će kao rezultat imati veći broj radnih mjesta poštanskih operatera, a imat će i odraza u jedinstvenom tržištu poštanskih usluga.

Tokom razgovora podijeljene su informacije iz domena svih poštanskih usluga i organizacije rada. Nakon sastanka, koji je bio isključivo u svrhu međusobnog upoznavanja i razmjene iskustava, predstavnici obje kompanije izrazili su želju da, poslije ove posjete, uslijede konkretni projekti sa ciljem povezivanja tržišta usluga, a što će kao rezultat imati zadovoljstvo naših korisnika i naših kompanija.

Sastanak je završen posjetom predstavnika Hrvatske pošte Zagreb objekima Centra pošta Sarajevo i Glavnog poštanskog centra.


arhiva arhiva