pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

nove uslugeNove usluge

Obrasci za penzionere
Elektronsko slanje novca u Srbiju i Crnu Goru
Usluge mjenjačkih poslova

aktulenostiAktuelnosti

Apr

19

Kašnjenja u dostavi i otpremi pošiljki u Japanu


Poštanski operator Japana obavještava da je zbog jakog zemljotresa, koji je pogodio Japan 14. aprila 2016. godine, došlo do znatno otežanog  površinskog  prometa. 

Zbog toga dolazi do velikih kašnjenja prilikom transporta svih međunarodnih pošiljaka u otpremi i prispijeću.


arhivaarhiva