pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

nove uslugeNove usluge

Obrasci za penzionere
Elektronsko slanje novca u Srbiju i Crnu Goru
Usluge mjenjačkih poslova

aktulenostiAktuelnosti

Mar

04

Zika virus ne prenosi se kontaktom sa poštanskim pošiljkama


Svjetska zdravstvena organizacija je 1. februara 2016. godine izdala proglas prema kojem širenje Zika virusa predstavlja “prijetnju za javno zdravlje od međunarodnog značaja“.

Iako se i dalje nastavlja sa istraživanjem mogućih načina prenošenja virusa Zika, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je na stanovištu da nema razloga za sumnju u mogućnost prenošenja virusa putem kontakta i tokom rada sa poštanskim pošiljkama.

Svjetski poštanski savez (UPU) pokrenuo je kampanju o Zika virusu i osvješćivanju javnost te se na taj način uključio u svjetsku borbu protiv ove bolesti. 

Više informacija o Zika virusu i o UPU- ovoj kampanji možete pronaći na namjenskoj web. stranicu UPU-a: www.upu.int/en/activites/developpement-durable/social-et-societal/campagne-de-prevention-sur-le-virus-zika.html.


arhivaarhiva