aktulenosti Aktuelnosti

OKT

09

Poruka generalnog direktora UPU- a povodom Svjetskog dana pošte


Generalni direktor Svjetskog poštanskog saveza ( UPU) Bishar  A. Hussein uputio je poruku u povodu obilježavanja 9. oktobra, Svjetskog dana pošte. Poruku objavljujemo u cijelosti:

-Dok slavimo Svjetski dan pošte, bacivši pogled unazad, možemo biti zadovoljni bogatom povijesti transformacije pošte, koja je uvijek smogla snage naći sebi mjesto na svjetskom tržištu. I zaista, pošta može biti ponosna na sebe što je najstariji komunikacijski medij koji još uvijek igra ključnu ulogu u procesu slanja informacija i roba.

Od liberalizacije do privatizacije i pojave konkurencije, pošta se suočavala sa mnogim izazovima da bi opstala, ali ni sa jednim tako zastrašujućim kao što je razvoj informacionih tehnologija. Danas je sektor tradicionalnih poštanskih usluga - pismonosne pošiljke - suočen sa izazovima sve bržih i sve efikasnijih načina komunikacije zahvaljujući napretku informacionih i komunikacijskih tehnologija.

Međutim, uspješne pošte su se suočile s tim izazovima kao što su mogućnosti za inovacijama i uspostavu novih tržišnih segmenata, imajući u vidu činjenicu da je brži i efikasniji komunikacijski medij praktično ono što pošti treba da bi sagradila novi lanac poslovnih vrijednosti.

Ova transformacija nije došla tek tako. Još uvijek ima mnogo pošta koje moraju iskoristiti prednosti novih tehnologija da bi poboljšale učinak svog poslovanja. Ipak, ova poruka je jasna i glasna: opstanak pošte ovisi o njenoj sposobnosti da se brzo promijeni i uvede novine. Očekivanja korisnika, potrebe i ukusi se mijenjaju, pa se i pošta mora promijeniti da bi udovoljila novim zahtjevima.

S tom realizacijom, Svjetski poštanski savez je, u svom Nacrtu poštanske strategije za period 2017- 2020, prepoznao reformu poštanske industrije kao njenog ključnog pokretača u budućnosti. U svom nacrtu, Vizija 2020., Svjetski poštanski savez se fokusira na inovaciju, integraciju i inkluziju kao glavne faktore koji će pokretati poštanski biznis u budućnosti.

Realnost je da budućnost pošte mnogo ovisi o njenoj sposobnosti za inovacijama i da kreira nove proizvode i usluge. Jedno od rješenja u inovacijama je da pošta iskoristi svoje kapacitet da prigrli nove tehnologije i prenese svoje pouzdane brendove u digitalni prostor. Da bi se to postiglo, od krucijalne je važnosti da pošta razvije digitalne sposobnosti, zajedno sa relevantnim regulatornim okvirima koji će podržati tu novu sredinu.

Za uspješnu integraciju, pošta će morati izgraditi jednu otvorenu mrežu koja je povezana i virtualno i fizički, i koja je aktivna i na lokalnom i na međunarodnom planu.

Puna integracija poziva na uključivanje svih ključnih igrača u poštanskom lancu dostave, uključujući carinu i transport, i olakšice kod prekogranične e- trgovine.

Uz nove UN-ove ciljeve održivog razvoja, koje su prihvatili svjetski lideri, pošta će danas imati čak i relevantniju ulogu kao infrastrukturu za razvoj. Sa univerzalnom prirodom kakvu ima, pošta je najbolje mjesto za vršenje ekonomske, socijalne, finansijske i digitalne inkluzije svih građana svijeta.

Kroz svoju beskonačnu mrežu, pošta bi trebala ciljati mikro, mala i srednja preduzeća kao i populaciju samostalnih preduzetnika koja će predstavljati novu poslovnu granicu i kreirati odgovarajuće proizvode za podršku tržištu. Postizanje uspjeha na ovom području je jedan od najboljih načina za postizanje ciljeva održivog razvoja, u korist globalne zajednice.

Budućnost pošte počinje sad. Moramo svi raditi na stvaranju novih proizvoda i usluga koje će zadovoljiti potrebe naših sadašnjih i budućih korisnika. Fokusirajmo se na inovaciju, integraciju i inkluziju u naše poslovanje da stvorimo jaku poštu za budućnost. Samo tako djelujući pošta može postići uspjeh i zadržati svoje mjesto na svjetskom tržištu, uz prisustvo koje je i dalje vidljivo i relevantno.

Sretan vam Svjetski dan pošte!


arhiva arhiva