aktulenosti Aktuelnosti

Sep

20

Svečano otvorene poslovne zgrade BH Pošte i BH Telecoma u Mostaru


JP BH Pošta d.o.o Sarajevo i BH Telecom d.d Sarajevo uspješno su završile aktivnosti na izgradnji dvije poslovne zgrade u Mostaru, zgrade BH Pošte- Centra Pošta Mostar i BH Telecoma- Direkcije Mostar.
Zgrade su izgrađene jedna do druge u ulici Maršala Tita, u okviru prostora "Sjeverni logor",  prostrane su i moderno uređene.

Obje poslovne zgrade, i BH Pošte i BH Telecoma, gradio je Konzorcij koji čine tri privredna društva: AMITEA d.o.o. Mostar, ZT TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar i MIP d.o.o. Mostar, koji je nakon provedenog postupka javne nabavke izabran kao najpovoljniji ponuđač.

Radovi su počeli krajem marta 2008. godine, a završeni su u predviđenom roku od 24 mjeseca.
Ukupna vrijednost radova na izgradnji poslovne zgrade BH Telecoma Direkcije Mostar iznosi 8 miliona KM. Kvadratura objekta, koji je na pet etaža, je 3.950 m2. Objekt je namijenjen za smještaj telekomunikacijske opreme, prodaju usluga u BH Telecom centru, pružanje usluga posredstvom kontakt-centra za korisnike, rad sa distributerima koji prodaju vrijednosnice BH Telecoma, te administrativne i druge tehnološke poslove Direkcije Mostar.

Ukupna vrijednost radova na izgradnji poslovne zgrade BH Pošte - Centra pošta Mostar iznosi 4.302.400 KM. Kvadratura objekta, koji je na četiri etaže je 2.640 m2. Objekt je namijenjen za smještaj jedinice PTT mreže Mostar 88108, poštanski centar pripreme, šalter-salu veličine 157m2 za usluživanje korisnika, prostor za prijem i isporuku pošiljaka, prostori za druge administrativne i tehnološke namjene, kao i internet – klub.

Objedinjavanjem najvećeg broja funkcija na jednom mjestu, olakšan je rad svih tehnoloških cjelina u Direkciji Mostar, a samim tim i pojednostavljen i ubrzan proces pružanja svih informacija i usluga korisnicima BH Pošte i BH Telecoma.


arhiva arhiva