pretragaPretraga

click

postanski brojeviPoštanski brojevi

Mjesto
Traži

Broj
Traži

nove uslugeNove usluge

Obrasci za penzionere
Elektronsko slanje novca u Srbiju i Crnu Goru
Usluge mjenjačkih poslova

aktulenostiAktuelnosti

Mar

13

Isplata penzija putem BH Pošte


“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo obavještava korisnike prava iz penzijsko/mirovinskog i invalidskog osiguranja, da isplata februarskih penzija još traje i vrši se dinamikom pristizanja sredstava od Federalnog zavoda PIO/MIO.

Trenutno nedostaje oko 20% potrebnih sredstava da bi sve penzije na nivou FBiH bile isplaćene. Čim Federalni zavod PIO/MIO uplati sredstva, BH Pošta će pristupiti isplati sredstava korisnicima/penzionerima.


arhivaarhiva