aktulenosti Aktuelnosti

Jan

30

Počinje takmičenje u dizajniranju dječije poštanske marke


Na osnovu Programa izdavanja poštanskih marka i vrijednosnica za 2015. godinu, ‘’JP BH Pošta’’ d.o.o. Sarajevo i ove godine organizira takmičenje za dječiju poštansku marku na temu: U kakvom  biste svijetu željeli odrasti?’’

Prvonagrađeni rad će biti motiv za dizajniranje poštanske marke, a drugonagrađeni rad će biti motiv za FDC (kovertu prvog dana). Planirani datum izdavanja je 09.10.2015. godine, kada se obilježava Svjetski dan pošte.

Propozicije takmičenja su:

      - Likovni rad treba da sadrži gore navedenu tematiku.

     -  Format rada:  ne veći od formata A3.

     -  Tehnika:  Izbor  papira  i likovne tehnike  u potpunosti je
         prepušten autoru.

     -  Reprodukcije fotografija neće  se uzimati u razmatranje.

     - Ukoliko dizajn sadrži nečiji lik, fotografiju,
       logo i sl. potrebno je da ima odgovarajuću
       autorizaciju u cilju zaštite intelektualne svojine.

     -  U likovno rješenje  NE unositi : ime učenika, logo
        BH Pošte, niti nominalnu vrijednost izraženu
        u brojkama, kao ni naziv države.

      - Obavezno na poleđini rada, grafitnom olovkom, 
        napisati ime i prezime učenika, godinu rođenja 
        i razred, školu, adresu i broj telefona.

Svoje radove učenici trebaju poslati do 31. maja 2015. godine  poštom na adresu: ''JP BH POŠTA'' d.o.o. Sarajevo, Služba marketinga, Ul. Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, i to jedan rad u jednoj koverti sa nalijepljenom poštanskom markom. Radove treba upakirati između dva čvršća papira ili kartona, tako da se ne presaviju niti izlome prilikom transporta.

Pozivamo djecu da uzmu učešće u takmičenju i da nam do naznačenog roka pošalju svoje likovne radove na zadatu temu. Pobjednike očekuju vrijedne nagrade čija će dodjela biti upriličena u okviru obilježavanja 9.oktobra, Svjetskog dana pošte.

Podsjećamo da je prošle godine pobjednik takmičenja bila Alma Šadić, učenica OŠ „Čelić“ iz Čelića, dok je drugo mjesto osvojila Irmela Hodžić, učenica OŠ „Tinja“ iz Tinje.

Sve ostale informacije o ovom takmičenju mogu se dobiti na telefon: 033/ 252- 852 ili putem e- maila: alisal@posta.ba.


arhiva arhiva