aktulenosti Aktuelnosti

Jan

30

44. Međunarodno takmičenje za najljepše pismo 2015. godine


Kao i prethodnih godina, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo zajedno sa druga dva javna poštanska operatera i uz učešće Agencije za poštanski promet BiH, organizira Takmičenje za najljepše dječije pismo. Natjecanje je dio međunarodnog projekta Svjetskog poštanskog saveza (UPU) čiji je cilj da potakne razvijanje umijeća pisanja pisama i širenje prijateljstva među mladim ljudima u svijetu.

Najljepše pismo u Bosni i Hercegovini izabrat će Stručni žiri nakon čega će ono biti poslato Međunarodnom uredu UPU- a radi natjecanja na međunarodnom nivou. Pobjednika takmičenja i učenike, čija pisma uđu u najužu konkurenciju, očekuju vrijedne nagrade.

Ovom prilikom objavljujemo temu i propozicije 44. Međunarodnog takmičenja u pisanju pisama, koje moraju biti ispoštovane, jer u protivnom pisma neće biti uzeta u razmatranje.

PROPOZICIJE

1.    Tema: „Pričajte nam o svijetu u kakvom biste željeli
        odrasti“.

2.    Učesnici takmičenja: mladi ljudi starosne dobi od 9 do
       15 godina.

3.    Sadržaj pisma: original rad dužine od 500 do 800 riječi.

4.    Pismo mora sadržavati sve elemente pisma
       (mjesto i datum, adresa pošiljaoca i primaoca,
       početni i završni pozdrav kao i odgovarajući 
       potpis na kraju).

5.    Dostavljeni radovi moraju biti nova, neobjavljena pisma.

6.    Radovi se moraju striktno pridržavati zadane teme.

7.    Uz rukopisom napisano pismo, potrebno je dostaviti
       i njegov prijepis otkucan na kompjuteru ili pisaćoj mašini.

8.    Obavezno je uz pismo dostaviti i slijedeće podatke:
       ime i prezime učenika, datum rođenja, adresa
       stanovanja, ime i prezime nastavnika maternjeg jezika, 
       broj riječi u pismu, naziv i adresa škole,
       brojevi telefona učenika i škole.

9.    Datum zatvaranja takmičenja:  01. 04. 2015. godine

10. Pismo sa naznakom  „Takmičenje u pisanju pisama“  
       treba poslati  na adresu:

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

Služba marketinga

Ul. Obala Kulina bana 8

71 000 Sarajevo

11. Svi učenici  osnovnih škola u BiH, starosti od 9 do 15 godina, imaju pravo učešća na takmičenju. Ukoliko škole prethodno naprave selekciju pisama, molimo da u jednoj koverti ne šalju više od tri pisma.

12.  Pisma koja nisu u skladu sa propozicijama takmičenja neće biti uzimana u obzir.                  

IZBOR NAJLJEPŠEG PISMA I NAGRADE

Stručni žiri će odabrati predstavnika BiH na Međunarodnom takmičenju  i izdvojiti za posebne pohvale i nagrade još najmanje devet radova plus tri kreativna rada. Troje prvoplasiranih učenika i njihovi nastavnici maternjeg jezika bit će nagrađeni vrijednim nagradama i poklon paketima. Autori radova od četvrtog do 10 mjesta, kao i tri kreativna rada, također će biti nagrađeni zanimljivim nagradama. Imena učenika, dobitnika nagrada, bit će objavljena u medijima, a pobjedničko pismo bit će objavljeno na web. stranicama poštanskih operatera u BiH.

Nagrade na državnom nivou bit će uručene na prigodnoj svečanosti u Sarajevu početkom oktobra 2015. godine.                          

IZBOR NAJLJEPŠEG PISMA NA MEĐUNARODNOM NIVOU

Sva pobjednička pisma na državnom nivou, Svjetski poštanski savez će poslati stručnom žiriju, koji će izabrati tri najbolja, za zlatnu, srebrenu i bronzanu medalju, i još najviše pet pisama za posebne pohvale i nagrade.

POSEBNA NAPOMENA

Bosanskohercegovačka djece u Međunarodno takmičenje u pisanju pisama uključena su 2003. godine. Od tada do danas u naše poštanske uprave dostavljeno je na hiljade pisama. Mnogo izvanrednih pisama je učestvovalo u takmičenju svake godine,  ali je veliki broj i onih čije su šanse za pobjedu bile umanjene jer nisu ispoštovali pravila takmičenja. Zbog toga ponovo naglašavamo da pravila odnosno propozicije takmičenja moraju biti ispoštovane. Sva pisma koja stignu na navedenu adresu su vlasništvo poštanskog operatera.

Više informacija možete dobiti na telefon: 033/252-659 ili putem emaila: elvedina.halac@posta.ba. 


arhiva arhiva