aktulenosti Aktuelnosti

OKT

21

Pošta 71108 Višnjik prva pošta sa blindiranim vratima i neprobojnim staklom


Danas je svečano otvorena renovirana sarajevska Pošta 71108 Višnjik. No, nije riječ samo o standardnom renoviranju inventara i radnog prostora.

Naime, najveću adaptaciju doživio je upravo službeni dio prostora tako što je postavljena sigurnosna pregrada sa blindiranim vratima, ustakljena višeslojnim neprobojnim staklom. S obzirom da se u ovoj pošti u posljednje vrijeme bilježi više provala, prijetnji vatrenim oružjem i pljački, proistekla je potreba, ali i obaveza, da se zaštite zaposlenici BH Pošte, korisnici usluga ove Pošte i imovina.

Tako je odvojen službeni dio od dijela namjenjenog korisnicima putem sigurnosne pregrade sa vratima, dijelom ustakljene višeslojnim metko - otpornim staklom.

Ovakav način zaštite pultova u poštama, prvi je koji je BH Pošta uradila. Dakle, Pošta Višnjik je pilot projekat “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u ovom smislu. 

"U skladu sa Zakonom o zaštiti finansijskih insitucija, mi smo pristupili projektovanju savremenog rješenja kojim ćemo naše zaposlenike, ali i korisnike zaštiti od napadača", rekao je direktor Službe unutrašnje zaštite “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Edin Šikalo.

Upravnik Centra pošta Sarajevo, Goran Cerić, zadovoljan je što je baš CP Sarajevo primjer spremnosti da se ulaže u sigurnost ljudi i imovine, te je naglasio da se nada da Pošta na Višnjiku neće biti jedini primjer novog sistema zaštite u BH Pošti.

Analizu potreba, funkcionalnosti i nacrt projekta rekonsturkcije i adaptacije Pošte 71108 Višnjik, pripremili su zaposlenici Službe investicija pri Sektoru za razvoj i informacione sisteme BH Pošte, a domaće firme su realizovale projekat.

Ovakav način zaštite pultova u poštama, prvi je koji je BH Pošta uradila, ali ostaje obaveza da  se u što više pošta naprave isti zaštitni mehanizmi kako bi i zaposlenicima, ali i korisnicima, bilo ugodnije i sigurnije boraviti u poslovnicama BH Pošte.


arhiva arhiva