aktulenosti Aktuelnosti

Apr

25

BH Pošta obnovila vozni park sa 14 novih vozila


“JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, u skladu sa Planom poslovanja za 2013. godinu, realiziralo je nabavku 14 novih vozila, koja će biti korištena za potrebe centara pošta i drugih organizacionih jedinica kompanije.

Radi se o deset vozila VW caddy i četiri transportera. Vozila su u petak, 25.04.2014. godine, distribuirana prema centrima pošta, a podjela je izvršena na osnovu izraženih potreba sa terena, obima posla i neophodnosti obnove ranijeg voznog parka. Distribucija vozila izvršena je prema slijedećem rasporedu:

  • Centar pošta Sarajevo- tri caddya i transporter
  • CP Bihać – caddy
  • CP Mostar - caddy i transporter
  • CP Tuzla - dva caddya i transporter
  • CP Travnik- dva caddya
  • CP Zenica- transporter
  • GPC -  caddy    

Zahvaljujući ovoj poslovnoj investiciji, “JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo značajno je obnovilo svoj vozni park te na taj način zaposlenicima osiguralo bolje uvjete za obavljanje svakodnevnih poslova.

Novi vozni park podrazumijeva kvalitetniju, bržu i sigurniju uslugu, a samim tim i veće zadovoljstvo i povjerenje korisnika naših usluga, što i jeste krajnji i osnovni cilj BH Pošte.


arhiva arhiva