aktulenosti Aktuelnosti

Dec

30

Intenzivirati aktivnosti na realizaciji poslovnog plana za 2010. godinu


 

U ponedjeljak, 28. decembra 2009. godine, gosp. Mensud Bašić, generalni direktor BH Pošte, upriličio je sastanak sa proširenom Upravom Društva i upravnicima centara pošta. Tom prilikom sumirani su rezultati poslovanja u 2009. godini te donesen okvirni plan poslovanja u 2010. godini.

Iako godina krize, 2009. godina bila je uspješna poslovna godina za našu kompaniju. Ulazili smo u investicije i radili na unapređenju kvaliteta postojećih i uvođenju novih usluga. Stav generalnog direktora da se samo i isključivo kvalitetom možemo boriti u uslovima krize i konkurencije, pokazao se ispravnim. O tome su najbolje posvjedočili neovisni nalazi predstavnika PostEuropa, ali i finansijski rezultat.

Međutim, 2010. godina neće biti ništa lakša poslovna godine od prethodne. Naprotiv! Pokazatelji govore da će biti teža. S tim u vezi bit će neophodno intenzivirati aktivnosti koje za cilj imaju unapređenje kvaliteta, proširenje usluga i nove korisne investicije, kako bi BH Pošta uspjela ostati ekonomski samoodrživa kompanija i lider u državi, pa, u nekim segmentima, i regiji. Za to će biti potreban maksimalan angažman svakog zaposlenika.


arhiva arhiva