aktulenosti Aktuelnosti

Feb

24

Predložite temu i motiv za Program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2015. godini


Javno preduzeće BH Pošta d.o.o. Sarajevo pokrenulo je aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva, koji će biti zastupljeni u Programu izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka za  2015. godinu.

Cilj  izdavanja prigodnih poštanskih maraka je afirmacija kulturnih i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine, obilježavanje značajnih događaja, jubileja i bitnih datuma iz nacionalne i svjetske historije, književnosti, nauke, umjetnosti kao i obilježavanje značajnih sportskih i drugih manifestacija. Prigodne poštanske marke koriste se u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu, kao i redovne poštanske marke, a izdaju se na osnovu usvojenog godišnjeg Plana i programa izdavanja poštanskih maraka, koji se donosi unaprijed za svaku godinu.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane pojedince, institucije i organizacije da nam pošalju svoje prijedloge i na taj način učestvuju u očuvanju bogatog kulturno- historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Prijedloge možete poslati najkasnije do 15. maja 2014.godine na adresu: JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Služba marketinga, ul. Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, BiH ili putem e- maila: philately@bhp.ba.

Izbor tema i motiva koji nam budu upućeni , kao i onih koji spadaju u našu dugoročnu emisionu politiku u izdavaštvu filatelije, koje su nam institucije uputile prethodnih godina, a nisu realizovane iz tehničkih razloga, izvršit će se na osnovu kriterija i odredaba regulisanih Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo. Kriteriji za prihvaćanje prijedloga su: historijski, kulturni i znanstveni značaj, aktuelnost događaja, osobitost ili rijetkost pojave, autohtonost, zanimljivost ili važnost za opći značaj.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje kriterije iz spomenutog Pravilnika, neće biti razmatrani.

Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na  telefone: (033) 252 707; 252 608,  putem  faxa: (033) 252 702 ili na e-mail: philately@bhp.ba.   


arhiva arhiva