aktulenosti Aktuelnosti

Feb

05

Novosti u međunarodnom poštanskom prometu


Od 1. januara 2014. godine počeli su važiti novi propisi u međunarodnom poštanskom prometu koje propisuje Svjetska poštanska unija. Riječ je o Svjetskim poštanskim konvencijama, Pravilniku o pismonosnim pošiljkama, Pravilniku o poštanskim paketima i Sporazumu o poštansko-finansijskim uslugama. Novi akti u skladu su sa zaključcima s plenarnog zasjedanja Svjetske poštanske unije u Dohi, iz 2012. godine. Njihova primjena počinje upravo ove godine zaključno sa 2018. godinom.

Novost uvedena ovim aktima jeste da se preporučene i vrijednosne pošiljke u međunarodnom prometu moraju otpremati prioritetnim tokovima.

U skladu s tim od 1. janura dolazi do određenih tehnoloških promjena u načinu prijema i otpreme preporučenih međunarodnih pošiljaka. Naime, članom 15. Konvencije UPU-a propisana je obavezna dodatna usluga u međunarodnom poštanskom prometu, koja se sastoji od prijema i otpreme preporučenih pošiljaka avionskim putem (prioritetne pošiljke). To znači da se preporučene pošiljke mogu otpremati isključivo uz posebnu uslugu prioritetnog ili avionskog rukovanja, te da nije dozvoljena neprioritetna otprema.

JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo od 1.1.2014. godine postupa u skladu sa Konvencijom Svjetskog poštanskog saveza, koja je obavezna za sve članice Saveza, a odnosi se na to da se sve preporučene pošiljke moraju otpremati kao prioritetne. BH Pošta tako, postupajući po obavezujućoj konvenciji, obavlja sve otpreme međunarodnih preporučenih pošiljaka avionom, u cilju postizanja boljeg standarda uručenja, što ova Konvencija i nalaže.


arhiva arhiva