aktulenosti Aktuelnosti

Nov

15

Radni sastanak menadžmenta BH Pošte sa upravnicima CP- a i GPC- a


U Generalnoj direkciji JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u utorak, 12.11.2013. godine, održan je radni sastanak menadžmenta Društva i upravnika Centara pošta i GPC- a na kojem je prezentiran Izvještaj o poslovanju za period januar- septembar 2013. godine te riješili problemi sa kojima se JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo susreće u radu, a sve s ciljem postizanja veće efikasnosti organizacionih jedinica Društva.

Uz članove Uprave, upravnike CP- a i GPC- a, sastanku su prisustvovali i savjetnici i koordinatori u Kabinetu generalnog direktora te direktori Službi pri Kabinetu generalnog direktora.

Društvo je, u izvještajnom periodu, ostvarilo dobit u iznosu od 1,3 miliona KM što je za 1,6 miliona KM ili za 448 posto povoljnije u odnosu na isti period prethodne godine. Svi organizacioni dijelovi Društva ostvarili su bolji rezultat poslovanja u odnosu na isti period prošle godine, istaknuto je na sastanku. 

- Računamo da ćemo do kraja godine bez problema ostvariti planske aktivnosti ako se zadrži ovakav trend- kazao je generalni direktor Mujo Butković naglasivši da pojedine planske veličine, utvrđene posljednjim rebalansom, nisu u potpunosti dostignute te bi se u narednom periodu više pažnje trebalo posvetiti planiranju s obzirom na to da je plan osnov za uspješno poslovanje.

Sljedeća tačka dnevnog reda odnosila se na grupisanje operativnih problema po organizacionim jedinicama, a njihovo rješavanje u direktnoj je vezi sa postizanjem veće funkcionalnosti Društva. S tim u vezi, iz Službe za pravne, kadrovske i opće poslove dato je nekoliko prijedloga među kojima je i unaprjeđenje načina reguliranja preraspodjele radnika na druga radna mjesta. Pošto ova tačka nije do kraja razrađena, odlučeno je da se rad na donošenju konačnog rješenja nastavi u narednim danima.      

Na radnom sastanku je predstavljena i jedna novina koja BH Poštu svrstava u red kompanija koje su opredjeljene ka uvođenju modernih tehnologija. U pitanju je projekat PostShopa koji uskoro treba da zaživi, a koji će korisnicima usluga JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u početnoj fazi omogućiti on- line prodaju poštanskih maraka. 

Istaknuto je da će realizacijom ovog projekta, BH Pošta biti prvi poštanski operater u regiji koji će ponuditi uslugu prodaje poštanskih maraka putem interneta. Prisutnima je prezentiran rad PostShopa, a u narednim fazama planirano je i on- line slanje telegrama, elektronsko pismo te transfer novca putem internet.


arhiva arhiva