aktulenosti Aktuelnosti

Jul

29

Od 01. avgusta 2013. godine na snazi novi Cjenovnik poštanskih usluga "JP BH Pošta" d.o.o. Sarajevo


Obavještavamo sve poslovne partnere i korisnike usluga JP BH Pošta Sarajevo, da je, u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifnoj politici za rezervisane poštanske usluge na području BiH, donijete od strane Vijeća Agencije za poštanski promet BiH, resorno Ministarstvo prometa i komunikacija Federacije BiH dalo saglasnost na novi Cjenovnik poštanskih usluga JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo.

Novi Cjenovnik, koji je proizašao iz Odluke Agencije, a koja podrazumijeva da tarife rezervisanih poštanskih usluga moraju biti transparentne i jednake na cijelom području BiH, obavezao je javne poštanske operateratere u BiH da svoje postojeće Cjenovnike usklade sa istom, što dotad nije bilo jedinstveno rješeno.

Stupanjem na snagu novog Cjenovnika poštanskih usluga, sva tri javna poštanska operatera u BiH (JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, HP Mostar i Pošte Srpske AD Banja Luka)  imaće jedinstven Cijenovnik i Nomenklaturu poštanskih usluga.

Polazna osnova za usklađivanje Cjenovnika je utvrđena osnovna cijena standardizovanog pisma, mase do 20. g. u iznosu od 0,90 KM iz čije cijene su izračunate cijene ostalih poštanskih usluga.

Novi Cjenovnik poštanskih usluga JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo stupa na snagu  01.08.2013. godine i biće objavljen na našoj web stranici:
http://www.posta.ba/files/user/docs/Cjenovnik%20usluga%20JP%20BH%20Posta%20za%20web.pdf, a Izvodi iz Cjenovnika poštanskih usluga  JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo nalaziće se u svakoj poštanskoj jedinici. Dodatne informacije u vezi sa novim Cjenovnikom poštanskih usluga JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo možete dobiti pozivom na broj 1312 - Kontakt centar.


arhiva arhiva