aktulenosti Aktuelnosti

OKT

08

Otvorena pošta u Butmiru


Centar pošta Sarajevo otvorio je novu poštu na području Općine Ilidža. Riječ je o Pošti 71214 u naselju Butmir. Menadžment BH Pošte ocijenio je opravdanim zahtjev Općine Ilidža i Mjesne zajednice Butmir za otvaranje pošte u ovom naselju. Naime, najbliža poštanska jedinica bila je na Ilidži, udaljena nekoliko kilometara. S obzirom da ovo naselje broji približno 4.500 stanovnika, te da mu gravitira i naselje Kotorac, kao i dio naselja Sokolović Kolonija, procjene su da, pored društvene, postoji i ekonomsko-finansijska opravdanost ovakvog poslovnog poteza. Važno je napomenuti da se povećanje kvaliteta poštanskih usluga ogleda i u pristupačnosti pošta korisnicima usluga. Prema Planu poštanske mreže Federacije BiH, jedna pošta treba biti smještena na svakih 40 – 80 km2, a u pogledu broja stanovnika, jedan šalter treba opsluživati pet do sedam hiljada stanovnika.

Ovo je 41. pošta u Centru pošta Sarajevo. Radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 08:00 do 15:00 sati. Prostor je namjenski uređen za obavljanje poštanske djelatnosti. Kod adaptacije objekta i opremanja prostora primjenjivani su materijali koji nisu opasni za okolinu i  ekološki su potpuno  čisti.

U Pošti je uposlen jedan radnik, a  instalirana su dva šaltera, na kojima se, iz asortimana usluga, koje BH Pošta nudi, izdvajaju: prijem pismonosnih pošiljki, prijem paketskih pošiljki, gotovinski platni promet, mjenjačnica, prijem eurogiro uplata, prijem telegrama, prodaja poštanskih maraka i  vrijednosnica, prodaja kartica telekom operatora, prodaja komisione robe i dr.

U narednom periodu planirano je proširenje asortimana usluga u smislu omogućavanja isplata po elektronskim platnim karticama banaka, Western union i dr.


arhiva arhiva