sadrzaj Program izdanja poštanskih maraka za 2017. godinu

 

PRIGODNE POŠTANSKE MARKE

DRUGI KVARTAL

20. april - Jubilej   - 175 godina od rođenja Karla Maya

                                 -  Pokretno naslijeđe - Ručni mlin i šiš za kahvu

                                  - Fauna  - Orao kliktaš

                                  - Fauna - Siva čaplja

09. maj - Evropa  - Zamkovi

27. juni - Jubilej  - 125 godina članstva UPU-a (01.07.1892.)

 

TREĆI KVARTAL

22. avgust - Sport

27. septembar  - Turizam - Međunarodna godina održivog turizma za razvoj 2017.

 

ČETVRTI KVARTAL

09. oktobar - Dječija marka

25. oktobar - Flora - Bijeli i crni dud

07. novembar - Jubilej - 150 godina od rođenja dvostruke dobitnice Nobelove nagrade Marie Curie

 

REDOVNE POŠTANSKE MARKE

Sigurnost u rudnicima - Rudari

Začinske biljke - Cimet, bosiljak, kim, kopar i lovor

Gastronomija - Sir

Slapovi - Štrbački buk

Planine
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2017. godinu moguće su izmjene (u datumu izdavanja, motivu, nominalnoj vrijednosti i tiražu), kao i izdavanje dva vanredna izdanja.